Aandacht (door vrijwilligers) voor (ex)gedetineerden

Ondersteuning


Mensen die belangrijk voor je zijn


Omgaan met je schulden & financien


Luisterend oor - bezoek


Wonen - werken


Zingeving


Trainingen


Verantwoordelijkheid nemen en geven 


Je detentie als 'mogelijkheid'Trainingen voor (en door) professionals uit het detentie en re-socialisatie werkveld

Congruentie


Verantwoorderdelijkheid nemen en geven


Menselijke gelijkwaardigheid


Straffen en beschermen als kans